بایگانی برچسب برای: کودک آزاری

کودک آزاری و بی توجهی به کودک چه پیامدهایی دارد؟

آیا می دانید علائم هشدار دهنده کودک آزاری و بی توجهی چیست؟

کودک آزاری فقط به معنای کبودی دور چشم کودکان نیست.

اذیت و آزار جسمانی به دلیل علائمی که از خود به جای می گذارد، مسئله بسیار تکان دهنده ای هستند.

ادامه مطلب