بایگانی برچسب برای: کلاستروفوبیا

کلاستروفوبیا یا تنگنا هراسی را چطور درمان کنیم؟

کلاستروفوبیا یا تنگنا هراسی نوعی فوبیای موقعیتی است که با ترس غیرطبیعی و شدید از فضاهای بسته و شلوغ بروز پیدا می‌کند.

این نوع فوبیا یا ترس ممکن است با عموامل مختلفی مثل محبوس شدن در اتاقی که پنجره ندارد و یا آسانسور و اماکن شلوغ و همچنین رانندگی در یک بزرگراه شلوغ برانگیخته شود.

ادامه مطلب