بایگانی برچسب برای: کرونا

چگونه دچار افسردگی دوران کرونا نشویم؟

با فراگیری ویروس کرونا کاملا طبیعی است که بسیاری از افراد احساسی از ناامیدی و افسردگی داشته باشند و این را بدانید که شما تنها فردی نیستید که چنین احساسی را دارد.

ادامه مطلب