بایگانی برچسب برای: هورمون شادی

معرفی ۵ هورمون شادی و را‌ه‌های افزایش آن

معمولا هورمون‌ها و انتقال‌دهنده‌های عصبی، از سویی احساسات ما را متعادل نگه‌ می‌دارند و از سویی ‌دیگر تحت‌ تأثیر سبک زندگی ما و عوامل وابسته به آن قرار دارند.

هرچند سبک‌ زندگی افراد و عوامل مرتبط با آن ممکن است تأثیر زیادی بر احساس شادی هر فرد در طول زندگی‌اش داشته باشد، اما در سال ۲۰۰۸ روان‌شناسان پژوهشی در این زمینه انجام دادند که طی آن مشخص شد پیش ‌زمینه‌های ارثی می‌توانند تا ۵۰ درصد بر میزان شادمانی ما اثر بگذارند.

ادامه مطلب