بایگانی برچسب برای: نقص توجه

کودکان همیشه بیش فعال نیستند !

اگر کودکی نمیتواند به آرامی بنشیند، برای مدرسه آماده شود، تمرکزش را حفظ کند و … این علائم در کودک همیشه به بیش فعال بودن و نقص توجه و مرکز ختم نمیشود. مشکل شاید اضطراب باشد.

ادامه مطلب