بایگانی برچسب برای: ناخودآگاه

تاثیر ذهن ناخودآگاه در زندگی

همانطور که یونگ معتقد است اگراز آن چیزی که پنهان میکنیم آگاه باشیم قطعا کمتر آسیب میبینیم تا اینکه اصلا ندانیم چه چیزی را پنهان و سرکوب میکنیم.

ادامه مطلب