بایگانی برچسب برای: مشاوره شغلی

شغل مناسب افراد بیش فعال

داشتن اختلال بیش فعالی به این معناست که نقاط ضعف و قوت شما با سایر افرادی که می شناسید تفاوت دارد.

بیش فعالی باعث می شود که تمرکز کردن و انجام به موقع کارها برای افراد سخت تر باشد.

اما در مقابل کسانی که بیش فعالی دارند انرژی بیشتری برای فعالیت ها دارند.

به همین دلیل انتخاب شغل مناسب افراد بیش فعال باید با دقت انجام گیرد.

ادامه مطلب