بایگانی برچسب برای: شخصیت

هوش هیجانی چیست و تاثیر آن بر رهبری

هوش هیجانی یعنی آگاهی از انگیزه‌ی رفتار دیگران و درک اینکه چرا اینگونه رفتار می کنند واکنش نشان می‌دهند.

این هوش، توانایی شناسایی و مدیریت احساسات خود و در نهایت استفاده از این شناخت در تعاملات اجتماعی را برای فرد میسر می سازد.

ادامه مطلب