بایگانی برچسب برای: دیدگاه های روان شناختی

انواع خشم از دیدگاه روان شناختی

خشم یک احساس عمومی است. همه ی ما ممکن است زمانی ناراحت، آزرده و ناامید شویم. تصور اشتباهی که در مورد انواع خشم وجود دارد این است که خشم همیشه با رفتار های خاص و داد و فریاد بیان می شود. اما خشم احساسی بسیار پیچیده تر است. در این مقاله انواع خشم از دیدگاه روان شناختی را بررسی می کنیم.

ادامه مطلب