بایگانی برچسب برای: خودشیفته

اختلال شخصیت خودشیفته: نشانه‌های اختلال خودشیفته

اختلال شخصیت خودشیفته، یکی از اختلالات شخصیت دوازده گانه ای است که در کتاب راهنمای تشخیص آماری اختلالات روانپزشکی، از آن به عنوان Narcissistic personality disorder یا به اختصار NPD نام برده شده است.

ادامه مطلب