بایگانی برچسب برای: تفاوت زنان و مردان

روش برخورد صحیح با سکوت همسر | راهنمایی برای زوج های جوان

گاها ما در مراکز مشاوره مشاهده میکنیم که خانم ها شکایت دارن از این موضوع و میگویند با سکوت همسرم چه کنم؟!

دلیل سکوت او را متوجه نمیشوم!!

آیا از رفتار من ناراحت است که متوصل به سکوت شده؟!

ادامه مطلب