بایگانی برچسب برای: تشخیص

تست افسردگی چه چیزهایی را ارزیابی می کند؟

در حال حاضر روانشناس ها از چندین تست افسردگی معتبر استفاده می کنند که بطور کلی المان های روانی، جسمی و عاطفی را ارزیابی می کنند.

این تست ها در تعداد سوالات و المان های مورد تمرکز با هم متفاوت هستند ولی بطور کلی می توانند فرد را از نظر میزان افسردگی ارزیابی کنند.

ادامه مطلب