بایگانی برچسب برای: تریکوتیلومانیا

درباره وسواس کندن مو بیشتر بدانیم

اولین بار در سال ۱۸۸۹ فردی به نام فرانسوا هالوپو واژه ی تریکوتیلومانیا را نام برد که از آن تحت عنوان وسواس کندن مو ترجمه شده است.

این اختلال جزئی از مجموعه اختلالات وسواس در روانشناسی بالینی به شمار می آید که در آن فرد به سبب یک تنش فزاینده شروع به کندن موی سر یا نواحی مختلف بدن میکند تا با این کار خودش را آرام کند.

ادامه مطلب