بایگانی برچسب برای: تربیت صحیح کودک

تاثیر داد زدن سر بچه ها

داد زدن به فرزندتان یاد می‌دهد تا زمانی که داد نزدنید جدی نیستید

اگر سعی دارید فرزندتان را از انجام کاری متوقف کنید یا ساکتش کنید، مدام داد و فریاد زدن راه درستش نیست.

اگر به آرامی واکنش نشان دهید، اطمینان و عشق را در فرزندتان پرورش خواهید داد. اما عکس این موضوع هم صدق می‌کند؛ اگر مدام با داد و فریاد زدن کارتان را پیش ببرید، مغز فرزندتان وارد حالت جنگ و گریز خواهد شد.

در بیشتر موارد ما به این امید سر بچه‌ها داد می‌زنیم که آنها یاد بگیرند دفعه‌ی بعد بدون داد زدن ِ ما، کاری را انجام بدهند یا ندهند. اما چیزی که واقعیت دارد کاملا برعکس است! یعنی ما به آنها یاد می‌دهیم تا زمانی که سرشان داد نزنیم، جدی نیستیم.

دلگرمی دادن به كودك

در امر تربيت فرزند، دلگرمي دادن به مراتب از ساير ابعاد مهم تر است. دلگرمي دادن تا آنجا اهميت دارد كه فقدان آن دليل اصلي بدرفتاري در نظر گرفته مي شود.كودك بدرفتار كودكي دلسرد است.او نمي تواند بدون دلگرمي رشد و احساس تعلق كند.اين در حالي است كه تكنيك هايي كه ما امروزه در تربيت كودك به كار ميبريم مجموعه اي از تجارب دلسرد كننده را به ارمغان مي آورند. ادامه مطلب