بایگانی برچسب برای: بدشکلی بدن

نشانه‌های اختلال بد شکلی بدن چیست؟

اختلال بدشکلی بدن عبارتست از مشغله فکری درباره‌ یک نقص خیالی یا جزئی در ظاهر که این مشغله فکری منجر به پریشانی قابل‌‌توجه یا اختلال در عملکرد می‌شود.

ادامه مطلب