بایگانی برچسب برای: انتقاد کردن

چرا انتقاد پذیر نیستیم؟

اول از همه اشاره کنم که در نقد و انتقاد، هم نظرات مثبت و هم نظرات منفی مطرح میشه ولی چون به صورت عامیانه نقد رو بیان نکات منفی می‌دونیم، در این مقاله هم منظور از انتقاد اشاره به نکات منفی هست.

ادامه مطلب