فیلم های تربیت کودک

کودکان باید به طور کامل با حد و حدود و خط قرمزها آشنا باشند و به وضوح بدانند چه کارهایی پذیرفته و کدام یک غیر قابل قبول هستند. با تعیین حد و حدود برای فرزندتان مشخص می کنید، از وی چه انتظاری دارید و محدوده آزادی عمل او تا کجاست.

کودکان باید به طور کامل با حد و حدود و خط قرمزها آشنا باشند و به وضوح بدانند چه کارهایی پذیرفته و کدام یک غیر قابل قبول هستند. با تعیین حد و حدود برای فرزندتان مشخص می کنید، از وی چه انتظاری دارید و محدوده آزادی عمل او تا کجاست.

مشکلات رفتاری کودکان

در این ویدیو مشکلات رفتاری خاص در کودکان و نوجوانان معرفی می کنم و اصول رفتار صحیح در مقابل این مشکلات را به شما یاد می دهم.

فحاشی کودکان

آیا کودک شما فحاشی می کند؟ آیا از رفتار های او خسته و درمانده شده اید؟ در این ویدیو به شما یاد می دهم چطور با کودکی که فحاشی می کند برخورد مناسبی داشته باشید.

جدا کردن جای خواب

چالش های قرنطینه

کودکان انتقامجو

نقشه مغزی QEEG چیست؟

کودکان پر تحرک

امنیت روانی کودک

گاز گرفتن کودکان

عزت نفس در کودکان

عزت نفس در کودکان

برای دریافت وقت مشاوره می توانید از طریق شماره های درج شده در صفحه تماس با من نوبت خود را رزرو نمایید