حسادت  یک احساس پیچیده است، احساسی که معمولا با حس های دیگری مثل رنجش، خشم، خصومت و اوقات تلخی همراه است، همه افراد در موقعیت های مختلفی از زندگی دچار حسادت می شوند. اما گاهی این حس افزایش یافته و تاثیرات منفی بر فرد و زندگی وی می گذارد.
حسادت یک حس آزار دهنده می باشد که باید آن را مهار کرد ، در غیر اینصورت نه تنها فرد مورد آزار و اذیت قرار می گیرد بلکه حس بی ارزشی به خود پیدا می کند . در نتیجه باید ریشه های حس حسادت را پیدا کرده و همچنین آن را درمان کرد .

در انتهای این پادکست شما با این موارد آشنا خواهید شد :

  • شناخت حس حسادت
  • عوامل بروز حس حسادت
  • نحوه مقابله با حس حسادت
  • تمرین ریلکسیشن