استعدادیابی تحصیلی و شغلی کودکان

استعداد به توانایی‌های بالقوه انسان گفته می‌شود که در صورت قرار گرفتن در محیط مناسب می‌توانند به صورت بالفعل دربیایند. نکته بسیار مهم اینجاست که هیچ انسانی بدون استعداد زاده نمی‌شود و شکست افراد در زندگی تنها به دلیل نیافتن راه مناسب برای دست یابی به موفقیت‌ها است. اگر توجه کنید می‌بینید که حتی انسان‌هایی که بهره هوشی بسیار پایینی دارند و یا ازمعلولیت رنج می‌برند نیز در صورت قرار گرفتن در محیط مناسب می‌توانند استعدادهای خود را پیدا کرده و به جایگاهی در زندگی دست یابند که سایر افراد به آن‌ها غبطه بخورند.

استعداد یابی کودکان